Strona wykorzystuje pliki cookies, Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...

Od projektu po wdro?enie, hosting i administracj?.

Dobrze zaprojektowana strona internetowa jest przyjazna dla u?ytkownika i wzbudza zaufanie do firmy.

Jest to niezwykle wa?ne narz?dzie marketingowe, dzi?ki ktremu nawet najmniejsza firma mo?e ?atwo i szybko zaistnie? w Internecie.

Nie oferujemy szablonowych rozwi?za?!!!.

Po dok?adnej analizie informacji przygotujemy ofert? ?ci?le sprofilowan? do Pa?stwa indywidualnych potrzeb.

ETAPY PRACY NAD WITRYN? INTERNETOW?:

- omwienia z klientem pomys?w oraz oczekiwa?
- klient otrzymuje wst?pny zarys graficzny strony, nanoszenie poprawek i pomys?w
- produkcja strony
- prezentacji dzia?ania strony, ewentualne drobne poprawki
- wdro?enie strony - umieszczenie jej na serwerze klienta (lub organizacja serwera i adresu www)
- przedstawienie klientowi gotowego rozwi?zania
- d?ugoterminowa obs?uga posprzeda?na - aktualizacje i od?wie?anie strony

* na ?yczenie klienta mo?liwo?? sfotografowania firmy klienta na potrzeby strony internetowej

Wykupienie domeny

Domen? wykupujemy bezpo?rednio na dane klienta tak aby on by? jej abonentem. Zatem aby tak? domen? zamwi? musimy otrzyma? od Pa?stwa aktualne dane:

www dla firm

Rejestracja na firm? klienta

Potrzebne dane:

- dane teleadresowe firmy

- imi? i nazwisko

- nip,

- regon

- adres e-mail (aktualny).


user6

Rejestracja na osob? prywatn?

Potrzebne dane:

- adres zameldowania,

- imi? i nazwisko,

- pesel,

- numer telefonu,

- adres e-mail (aktualny)

buttonbrazowy buttonsrebrny buttonzloty

Strona Wizytwkowa PHP/XHTML

srgwiazdkaProjekt graficzny

srgwiazdka3 - 5 podstron (np. O firmie, oferty, cennik, kontakt)

srgwiazdkaGaleria zdj?? (do 1 podstrony)

srgwiazdkaStrona zoptymalizowana pod k?tem wyszukiwarki

google

Witryny WWW z systemem CMS

srgwiazdkaProjetk graficzny

srgwiazdkado 7 podstron

srgwiazdkaGaleria zdj??

srgwiazdkaStrona zoptymalizowana pod k?tem wyszukiwarki

google

srgwiazdkaRejestracja strony w wyszukiwarce

srgwiazdkaBaner statyczny

Witryna WWW

srgwiazdkaProjetk graficzny

srgwiazdkado 14 podstron

srgwiazdkaGaleria zdj??, dodatkowe skrypty

srgwiazdkaStrona zoptymalizowana pod k?tem wyszukiwarki

google

srgwiazdkaRejestracja strony w wyszukiwarce

srgwiazdkaBaner dynamiczny

DODATKOWO

srgwiazdkaMo?liwo?? dodania innych j?zykw

srgwiazdkaRozbudowany formularz kontaktowy

srgwiazdkadoradztwo w zakresie promocji strony internetowej

w wyszukiwarce google